SEÇİM YASAKLARI VE SUÇLARI – SEÇİMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRMAK BÜYÜK SUÇ

SEÇİM YASAKLARI VE SUÇLARI – SEÇİMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER – SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRMAK BÜYÜK SUÇ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 25.03.2024
A+
A-

Ankara Barosu Avukatlarından eski Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sarı mahalli seçimlere bir hafta kala seçim suçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avukat Rıfat Sarı, seçimlerde suç teşkil eden fiilerle ilgili açıklamalarda bulundu; Ceza Hukukunda uzman olan avukat Sarı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen kütükleri Hakkında Kanunda suç sayılan eylemlerden bazılarına dikkat çekti.

Avukat Rıfat Sarı şu eylemlerin suç olduğunu söyledi; Seçim işlerinin cereyanı sırasında, kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmemek, Kurullara seçildiği halde seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk etmek Seçimde görevlendirilen kimselerin sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kağıt ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve mali vasıtalarını ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermemeleri,

Oy verme gününden önceki günün saat 18.00’inden sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapmak, sandık başında bu Kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan ödevleri ihtara rağmen yapmamak, Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmamak veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek Oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs etmek, başkasının yerine oy kullanmak, kullanmaya teşebbüs etmek,

Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığının yerini değiştirmek, yerinden kaldırmak, oy sandığını açmak, çalmak veya tahrip etmek veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını almak, çalmak veya değiştirmek, adayların oy pusulalarını veya seçime müteallik her türlü evrakı zapt veya imha etmek veya bozmak veya oy verme yerine götürülmelerine veya dağıtılmalarına mani olmak, Sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar veya attırmak, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir etmek veya ettirmek veya seçim tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif etmek, oyunu kullandıktan sonra sandık başında kendisine sürülen özel boyayı silerek veya yok ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle fark edilemez duruma getirerek aynı seçimde ikinci defa oy kullanır veya kullanmaya teşebbüs etmek, oy verme ve seçim neticelerini gösteren tutanakların asılı suretlerini yırtmak, bozmak suçtur.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.